Ravitsemussuositukset

Ravitsemussuositusten tarkoituksena on edistää ja tukea ravitsemuksen myönteistä kehitystä.

Ravitsemussuositukset vaikuttavat ruokapalveluiden suunnitteluun, arviointiin ja sitä kautta väestön ruokatottumuksiin. Ravitsemussuositukset eivät ole pysyvästi samanlaisia, vaan ne muuttuvat muun muassa elintapojen ja uuden tutkimustiedon karttuessa.