Ikäihmisten ruokailu

Ruokapalvelut ikäihmisille ja terveyskeskussairaalan vuodeosaston potilaille

Ruokalistasuunnittelun perustana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset.
Ruoka-aineet valitaan monipuolisesti jokaisesta ruoka-aineryhmästä.

Ruokalajit ovat tavallisia, tuttuja ja maistuvia kotiruokia. Ruuanvalmistusmenetelminä käytämme keittämistä, hauduttamista ja uunissa kypsentämistä. Ruskistamista ja käristämistä emme käytä ruoanvalmistusmenetelmänä.

Yleistavoitteena ikäihmisille on tuottaa hyvä ravitsemustila, toimintakyvyn ylläpito ja edistäminen sekä hyvä elämänlaatu ja makuelämykset.

Ruoka-aineiden hankinnassa ja käsittelyssä noudatetaan elintarvikelain säädöksiä.

Pirkkalalaisilla yli 65-vuotialla eläkeläisillä, joilla on perusturvan myöntämä palvelukeskuskortti, on mahdollisuus ruokailla ruoka- ja puhtauspalvelun toimipisteissä, Senioritalossa ja Pirkankoivussa. Lisätietoja palvelukeskuskortista perusturvan sivustolta. Ateriahinnat näet maksut-sivustolta.

Ruokalistat