Erityisruokavaliot

Erilaiset erityisruokavaliot suunnitellaan lääkärin ja/tai terveydenhoitajan todistuksen perusteella. Mikäli asiakas tarvitsee yksilöllistä erityisruokavaliota, se valmistetaan keittiössä huolellisesti dieetin rajoituksia noudattaen.

Ruoka-aineallergiat

Kansallisen allergiaohjelman (2008–2018) mukaisesti lieviä allergiaoireita, kuten ohimenevää suun kirvelyä, kutinaa tai suun punoitusta, ei enää tule hoitaa välttämisellä vaan altistamisella ja vähitellen siedättämällä. Ruokavaliosta jätetään pois vain ne ruoka-aineet, joiden välttäminen on merkittävien oireiden takia perusteltua.

Ruokapalvelussa turvataan allergiselle lapselle kaikista ruoka-aineryhmistä ravitsemuksellisesti riittävä valikoima. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia kodin käyttämiä harvinaisia ruoka-aineita ei ruokapalvelulla ole velvollisuutta tarjota, jos saatavilla on vähintään yksi ravitsemuksellisesti vastaava ruoka-aine.

Yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa arvioidaan allergiaruokavalion tarve. Terveydenhoitaja, lääkäri tai ravitsemusterapeutti allekirjoittaa. Ruokavalio toteutetaan "Selvitys erityisruokavaliosta" -lomakkeen perusteella. Allergiaruokavaliot ovat yleensä määräaikaisia. Mikäli ruoka-allergisella on vain vähän soveltuvia ruoka-aineita, käytetään Käytössä olevat ruoka-aineet -lomaketta.


Poissaoloista ilmoittaminen

Mikäli erityisruokavaliolle ei ole tarvetta sairastumisen, ylimääräisten lomien, muuton tms. syyn vuoksi ilmoittavat huoltajat, oppilaat tai opiskelijat asiasta

  • Päiväkotiruokailu: päiväkodin henkilöstölle sekä päiväkodin keittiön henkilöstölle
  • Koulu- ja oppilaitosruokailu: koulun/oppilaitoksen keittiön henkilöstölle

Erityisruokavalio jää syömättä

Peruskoulut

Jos erityisruokavalio jää koulussa syömättä kahden viikon ajan, keittiön henkilöstö pyytää ensisijaisesti opettajaa selvittämään huoltajalta onko erityisruokavaliolle enää tarvetta. Tarvittaessa opettaja ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan. Mikäli asiaan ei saada selvyyttä, erityisruokavalion valmistaminen lopetetaan.

Ruokavalion täydentämiseen tarkoitetut valmisteet

Huoltajat hankkivat itse ja tuovat päivähoitoon pienten lasten erityiskorvikkeet (esim. maitoa korvaava valmiste). Ruokapalvelu tarjoaa alle 1-vuotiaiden lasten maidon korvikkeen, joka ei ole lääkärin määräämä sekä kaura- riisi- ja soijapohjaiset juomat niitä tarvitseville. Huoltajat toimittavat myös tarvittavat erityisvalmisteet (esim. täydennysravintojuomat ja energiajauheet) päiväkodin tai koulun henkilökunnalle, mikäli lapsella on yksilöllinen ravitsemushoitosuunnitelma, esim. Taysista.