Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Oppilashuolto on maksutonta toimintaa, jossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö.

Oppilashuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto

Koululaisten hammashuolto

Koulupsykologi 

Koulukuraattori

Oppilashuoltosuunnitelma

Pirkkalan koulujen oppilashuoltosuunnitelma

Poissaoloihin puuttuminen

Oppilaiden poissaoloihin puuttumisen malli

Koulutapaturmat

Koulutapaturman sattuessa

Kouluruokailu

Koulujen ruokalistat ja lisätietoa kouluruokailusta