Koulumatkat

 • Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulumatkalla tarkoitetaan kodin ja koulun välistä yhdensuuntaista matkaa. Koulumatka mitataan lyhintä, yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin portilta koulun tontin portille.
 • Koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin (väestörekisteriin merkitty osoite) ja koulun väliselle matkalle.
 • Kuljetus tapahtuu sovituilta kokoontumispaikoilta kouluun ja vastaavasti koululta sovituille kokoontumispaikoille.
 • Pääsääntöisesti koulukuljetuksissa käytetään aikataulultaan sopivaa linjaliikennettä; esikoululaisten kuljetus järjestetään taksilla.
 • Maksuton koulukuljetus myönnetään
  - esi-2. luokan oppilaille, mikäli koulumatka on yli 3 km
  - esi-2. luokan oppilaille, joilla koulumatka jää alle 3 km, mutta päivittäinen koulumatka sisältää vähintään 2 km valaisematonta koulutietä, saavat kuljetuksen vko 43 alkaen päättyen vko 8
  - 3.-9. luokan oppilaille, mikäli koulumatka on yli 5 km
 • Jos koulumatkan pituus on alle päätettyjen kilometrirajojen, ja huoltaja hakee maksutonta koulukuljetusta, on hakemukseen liitettävä lääkärin, ensisijaisesti koululääkärin lausunto, jossa todetaan yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle.
 • Päätöksen koulukuljetuksen järjestämisestä tekee opetuspäällikkö lukuvuodeksi kerrallaan. Myös lääkärinlausunto on toimitettava joka vuosi hakemuksen mukana uudelleen, ellei lausunto perustu pysyvään tilanteeseen.
 • Kuljetuksia EI järjestetä eikä korvata esioppilaiden ja 1.-2. luokkalaisten aamu- tai iltapäivätoimintaan osallistuville oppilaille.

Kuljetushakemukset

Koulukuljetusperiaatteet

Mäkinen, Carita
Palvelusihteeri
Hyvinvointi, Toimistotyö
050 326 3706
carita.makinen[at]pirkkala.fi