Ilmoittaudu kouluun

Pirkkalaan muuttavat oppivelvolliset lapset ilmoitetaan kouluun Wilma-järjestelmän kautta. Saadakseen Wilma-tunnuksen ilmoittautumista varten huoltajan tulee ottaa yhteyttä palvelusihteeri Anne Niemeen p. 050 435 4487 tai sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

HUOM!

Wilman käyttökatko tiistaina 16.6.2020
Wilma siirrettään uudelle palvelimelle tiistaina 16.6.2020. Käyttökatko kestää mahdollisesti koko päivän. Keskiviikkona 17.6.2020 Wilma löytyy nettiselaimella uudesta osoitteesta  https://pirkkala.inschool.fi. Myös mobiiliversiosta pitää poistaa nykyinen tili (https://pirkkala.wilma.pirnet.fi) ja lisätä uusi tili https://pirkkala.inschool.fi.

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu oppilaaksiottoalueiden mukaisesti.
Oppilaaksiottoalueiden kartta
Oppilaaksioton periaatteet

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021

Vuonna 2014 syntyneiden lasten huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen 20.1.-2.2.2020 välisenä aikana. Huoltajat ilmoittavat lapsen esiopetukseen Wilma-järjestelmän kautta. Mikäli huoltaja on saanut Wilma-tunnuksen Pirkkalan kunnan varhaiskasvatukselta, tätä tunnusta käytetään ilmoittautumisessa. Muut Pirkkalassa asuvien 2014-syntyneiden lasten huoltajat saavat Wilma-tunnukset postitse tammikuun 17. päivään mennessä. Ilmoittautumislomake aukeaa Wilmassa 20.1.2020 klo 9.00. 

Mikäli lapsenne ei osallistu esiopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten esiopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

Esiopetusta täydentävä toiminta aamuisin ja iltapäivisin

Lisätietoja kunnan kotisivuilta.

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020-2021

Tällä hetkellä Pirkkalassa esiopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua ensimmäiselle vuosiluokalle. Oppilaiden huoltajille lähetetään postitse päätös lähikoulupaikasta tammikuun loppuun mennessä. Päätökseen sisältyy ohjeistus toissijaisen opiskelupaikan hakemisesta.

Mikäli lapsi ei ole osallistunut Pirkkalassa esiopetukseen, hänet ilmoitetaan 1. luokalle Wilma-järjestelmän kautta 20.1.-2.2.2020 välisenä aikana. Saadakseen Wilma-tunnuksen ilmoittautumista varten huoltajan tulee ottaa yhteyttä palvelusihteeri Anne Niemeen p. 050 435 4487 tai sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

Selostus oppilaaksiottoalueista ja kartta löytyvät kunnan kotisivuilta.

Jos lapsenne ei osallistu perusopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten perusopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2020-2021

Toimintaan haetaan erikseen 20.1.-2.2.2020 välisenä aikana. Lisätietoja kunnan kotisivuilta.

Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin

Poikkeuksellista koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin tai myöhemmin anotaan erikseen opetuspäälliköltä alla olevilla lomakkeilla. Liitteenä tulee olla psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto, Perusopetuslaki § 27.
Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen -lomake

Oppilaan koulunkäynti toissijaisessa koulussa

Huoltaja voi hakea lapselleen opiskelupaikkaa myös muusta kuin oman oppilaaksiottoalueen koulusta. (Perusopetuslaki 1998/628; 28 §) Hakemuksen mukainen koulupaikka osoitetaan, mikäli toiveen huomioiminen on mahdollista ja tarkoituksenmukaista ottaen huomioon kouluissa ja opetusryhmissävallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano).

Jos oppilas vaihtaa asuinpaikkaa kunnan sisällä tai vaihtaa asuinkuntaa kesken perusopetuksen, hän voi halutessaan jatkaa koulunkäyntiä nykyisessä koulussaan kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Huoltaja vastaa tällöin oppilaan koulumatkakustannuksista. Tästä ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta.

Koulunkäyntioikeus toissijaisessa koulussa -lomake

Lisätiedustelut ensisijaisesti: oppilasasiat[at]pirkkala.fi

Niemi, Anne
Palvelusihteeri
Hyvinvointi, Toimistotyö
050 435 4487 (ti-to)
anne.niemi[at]pirkkala.fi
Belcher, Pirjo
Suunnittelija
Lasten ja nuorten koulutus
050 435 4496
pirjo.belcher[at]pirkkala.fi