Ilmoittaudu kouluun

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2013 syntyneiden lasten huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen 21.1.-3.2.2019 välisenä aikana. Huoltajat ilmoittavat lapsen esiopetukseen Wilma-järjestelmän kautta. Mikäli huoltaja on saanut Wilma-tunnuksen Pirkkalan kunnan varhaiskasvatukselta, tätä tunnusta käytetään ilmoittautumisessa. Muut Pirkkalassa asuvien 2013-syntyneiden lasten huoltajat saavat Wilma-tunnukset postitse 18.1.2019 mennessä. Ilmoittautumislomake aukeaa Wilmassa 21.1.2019 klo 9.00. 

Mikäli lapsenne ei osallistu esiopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten esiopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

Esiopetusta täydentävä toiminta aamuisin ja iltapäivisin

Toimintaan haetaan erikseen 11.-24.3.2019 välisenä aikana. Lisätietoja kunnan kotisivuilta.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Tällä hetkellä Pirkkalassa esiopetuksessa olevien oppilaiden ei tarvitse erikseen ilmoittautua ensimmäiselle vuosiluokalle. Oppilaiden huoltajille lähetetään postitse päätös lähikoulupaikasta helmikuun loppuun mennessä. Päätökseen sisältyy ohjeistus toissijaisen opiskelupaikan hakemisesta.

Selostus oppilaaksiottoalueista ja kartta löytyvät kunnan kotisivuilta.

Perusopetuksen muille luokille tulevat, kuntaan muuttavat oppivelvolliset ilmoitetaan Wilma-järjestelmän kautta. Ilmoittautumista varten huoltajan tulee ottaa yhteyttä palvelusihteeri Kati Kivistöön p. 040 133 5729/ Anne Niemeen p. 050 435 4487.

Mikäli lapsenne ei osallistu perusopetukseen Pirkkalassa, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan, miten perusopetus järjestetään. Ilmoitukset sähköpostitse oppilasasiat[at]pirkkala.fi.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lukuvuonna 2019-2020

Toimintaan haetaan erikseen 11.-24.3.2019 välisenä aikana. Lisätietoja kunnan kotisivuilta.

Pirkkalassa 8.1.2019                              opetuspäällikkö Mika Luukkanen

Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu oppilaaksiottoalueiden mukaisesti.
Oppilaaksiottoalueiden kartta
Oppilaaksioton periaatteet

Koulun aloittaminen vuotta aikaisemmin tai myöhemmin

Poikkeuksellista koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin tai myöhemmin anotaan erikseen opetuspäälliköltä alla olevilla lomakkeilla. Liitteenä tulee olla psykologin ja tarvittaessa lääkärin lausunto, Perusopetuslaki § 27.
Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen -lomake

Oppilaan koulunkäynti vieraassa koulussa

Jos kouluun ilmoitettavan lapsen väestörekisterilain mukainen kotikunta ei ole Pirkkala tai mikäli huoltaja anoo oppilaalle koulunkäyntioikeutta muuhun kuin oman oppilasalueen kouluun, on koulunkäyntioikeuden toteamiseksi tai sen saamiseksi toimitettava opetuspäällikölle asianmukaisesti täytetty anomus.
Koulunkäyntioikeus toissijaisessa koulussa -lomake

Lomakkeiden palautus Lasten ja nuorten koulutuksen hallintoon, os. PL 1001, 33961 Pirkkala.

Mikäli huoltajalla ei ole Wilma-tunnusta Wilma-Pirkkalaan, tunnuksen saa lähettämällä pyynnön sähköpostitse, oppilasasiat[at]pirkkala.fi. Kerro viestissä lapsen nimi, henkilötunnus ja osoite. Lisäksi huoltajan nimi, ja osoite minne avainkoodin tunnuksen luomista varten voi postitse lähettää.

Lisätiedustelut ensisijaisesti: oppilasasiat[at]pirkkala.fi

Niemi, Anne
Palvelusihteeri
Hyvinvointi, Toimistotyö
050 435 4487 (ti-to)
anne.niemi[at]pirkkala.fi
Kivistö, Kati
Palvelusihteeri
Hyvinvointi, Toimistotyö
040 133 5729
kati.kivisto[at]pirkkala.fi
Belcher, Pirjo
Suunnittelija
Lasten ja nuorten koulutus
050 435 4496
pirjo.belcher[at]pirkkala.fi