Osallisuus ja vaikuttaminen

Nuorisopalvelut tukee toiminnallaan lasten ja nuorten osallisuutta tarjoamalla nuorille mahdollisuuden osallistua ja tuoda oma mielipiteensä julki sekä vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin. Nuorilla on mahdollisuus myös osallistua nuorisopalveluiden toimintojen suunnittelu-, valmistelu- ja toimintavaiheisiin aihepiirin niin salliessa.

LASTEN PARLAMENTTI
Parlamentin toimintaan osallistuu 7–13 -vuotiaita lapsia, jotka on valittu omien koulujensa oppilaskunnista. Lasten parlamentti käsittelee lasten elämään läheisesti liittyviä asioita.

NUORTEN NEUVOSTO
on kuntalain mukainen Pirkkalalaisten 13–18-vuotiaiden nuorten poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton vaikuttamistoimielin kunnassa. Nuorten neuvoston jäsenet tulevat Pirkkalan kahdesta eri yläkoulusta, lukiosta, nuorisopalveluiden nimeäminä tai avoimen haun kautta.

Nuorten neuvoston tavoitteena on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorten neuvosto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä.
Nuorten neuvoston toimintaa voi seurata Instagramissa pirkkalannune.

Nuoret ideoi
Nuorten neuvoston toteuttama idealomakkeen kautta autat Pirkkalan nuorten neuvostoa viemään lasten ja nuorten ideoita eteenpäin.