Koulunuorisotyö

Nuorisopalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä opetuspalveluiden kanssa. Nuoriso-ohjaajat ovat mukana ala- ja yläkoulujen oppilashuoltoryhmissä, verkostotapaamisissa ja muissa palavereissa. Yhteistyön tekeminen on organisoitu yhdessä koulun kanssa ja toimenpiteet ovat tilannesidonnaisia; tarve voi tulla suoraan koulun henkilökunnalta (rehtori, opettajat, kuraattori, terveydenhoitajat, merkkari) tai suoraan oppilailta ja nuoriso-ohjaajat ovat myös yhteydessä suoraan kouluun. Toiminta voidaan järjestää nuoriso-ohjaajan toimesta tai yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa.

Kouluyhteistyön muotoja on mm.
- ryhmäyttämistunnit
- päihde- ja seksuaalikasvatustunnit 7.-9.luokkalaisille
- sosiaalisten taitojen tunnit 5.-6.luokkalaisille
- yksilöohjaus ja pienryhmätoiminta

Nuoriso-ohjaajat sekä erityisnuorisotyöntekijä tekevät tiivistä yhteistyötä ala- ja yläkoulujen kanssa. Etsivän nuorisotyön kohderyhmää ovat
peruskoulun päättävät ja 2. asteen opiskelijat.

Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyöntekijä työskentelee yläkouluissa nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi, yhteisöllisyyden edistämiseksi ja kiusaamisen ehkäisemiseksi. Koulunuorisotyöntekijä tekee tiiviisti yhteistyötä nuoriso-ohjaajien, opettajien ja oppilashuoltoryhmän kanssa.

Työn menetelminä ovat yksilötapaamiset, ryhmätoiminta, oppitunnit sekä välituntitoiminta.

Sekä nuoret että vanhemmat voivat ottaa yhteyttä koulunuorisotyöntekijään matalan kynnyksen periaatteella, oli asia sitten iso tai pieni.

Yhteystiedot:
Sanni Karjalainen, p 044 486 1519, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi
Snapchatissa konu_pirkkala