Liikuntaneuvonta perheille

Perheiden liikuntaneuvonta

Mitä?

- auttaa perhettä löytämään omat tavat arkiaktiivisuuteen
- mietitään tapoja liikkua yhdessä
- voidaan tarkastella ravintotottumuksia
- tutustutaan Pirkkalan kunnan liikuntapaikkoihin ja -tarjontaan
- voidaan käyttää apuna neuvokas perhe -korttia https://neuvokasperhe.fi/materiaalit/kortti

Kenelle?
- maksutonta liikuntaneuvontaa Pirkkalan kunnan perheille
- yksin tai perheen kanssa

Lapsiperheen liikuntasuositukset:

Päiväkoti-ikäisen lapsen päivään olisi hyvä kuulua liikuntasuosituksen mukaan liikkumista ja aktiivista aikaa kolme tuntia päivässä. Kouluikäisellä lapsella määrä on noin 1-2 tuntia, josta vähintään puolet reipasta liikuntaa. (Suomen Sydänliitto ry)

Toteutuuko liikuntasuositus perheessänne?
Liikuntaneuvontaan voi tulla pienen tai ison kysymyksen kanssa ja jokainen käynti räätälöidään lapsi- ja perhekohtaisesti. 


Liikuntaneuvontaan voi tulla esimerkiksi jos:
- perheen/ lapsen liikuntasuositus ei vielä toteudu arjessa
- perhe/ lapsi kaipaa innostamista ja motivointia liikkumiseen
- lapsen ruutuaika täyttää ison osan arjesta
- perhe kaipaa vinkkejä ohjattuun tai omatoimiseen liikuntaharrastukseen
- et tiedä mistä aloittaa

 

Miksi liikunta on niin tärkeää?

Liikunta ja fyysinen aktiivisuus tukevat lapsen tervettä kasvua ja kehitystä kokonaisvaltaisesti.

Liikunta:
- auttaa yhdessä levon kanssa lapsen aivoja kehittymään ja toimimaan paremmin uusien haasteiden edessä
- vaikuttaa positiivisesti vireystilaan, keskittymiskykyyn, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä näiden kautta oppimistuloksiin
- vahvistaa luustoa ja lihaksia
- mahdollistaa motoristen taitojen oppimisen ja ylläpitämisen
- tarjoaa iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia
- tukee myönteisen minäkuvan kehittymistä
- kohentaa mielialaa ja tukee mielenterveyttä
- ennaltaehkäisee sairauksia
- on monille lapsille (ja vanhemmille) tärkeää yhteistä laatuaikaa
- varhain opittu elämäntapa ja innostus liikuntaan kestävät todennäköisemmin myös myöhemmällä iällä

Isotalo, Emmiina
Hankeliikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Perheliikuntahanke
044 486 1121
emmiina.isotalo[at]pirkkala.fi