Kotouttavaa liikuntaa

Kotona Pirkkalassa - Kotouttavaa liikuntaa

Kotona Pirkkalassa – toiminnalla tuetaan ja edistetään monikulttuurista liikunnan harrastamista sekä helpotetaan Pirkkalaan muuttaneiden kotoutumista liikunnan avulla. Kunta järjestää maksuttomia avoimia liikuntaryhmiä sekä on mukana aktiivisesti liikuntatapahtumissa.Toiminnalla edistetään kunnan eri palveluiden, urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä.

Haapala, Iida-Maria
Liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, liikuntapalvelut
044 486 1538
iida-maria.haapala[at]pirkkala.fi
Nieminen, Pasi
Lasten ja nuorten liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, liikuntapalvelut
040 133 5780
pasi.nieminen[at]pirkkala.fi