Liikunnanohjaajat

Pirkkalan kunnan liikunnanohjaajat

Pirkkalan kunnan liikuntapalveluilla on kolme vakituista liikunnanohjaajaa. Heidän tehtävänsä on kehittää, suunnitella ja toteuttaa liikuntapalveluita tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. Liikuntapalveluilla on myös kaksi liikunnanohjaajaa, jotka tekevät hanketyönä kotouttamista liikunnan avulla maahanmuuttajille (Kotona Pirkkalassa) ja matalan kynnyksen liikuntaa perheille (Perheet Penkistä).

Vastaava liikunnanohjaaja

vastaa liikuntatarjonnan kokonaisuudesta ja hallinnollisista tehtävistä. Hän myös osallistuu ohjaustehtäviin sekä retkien ja erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä erityisliikunnanohjaajan ja liikunnanohjaajan kanssa.

Liikunnanohjaaja

vastuualeelle kuuluu terveysliikunnan suunnittelu ja ohjaus. Myös uimakoulut ja muu lasten- ja nuorten liikunta kuuluu liikunnanohjaajan tehtäväalueeseen.

Erityisliikunnanohjaajan

tehtäviin kuuluu kaikki erityisliikuntaan liittyvät asiat ja ohjatut ryhmät. Hänen tehtäväalueeseensa liittyy myös yhteistyö paikallisten - ja alueellisten yhdistysten kanssa. Yhteistyö perusturvan kanssa on myös oleellinen osa toimintaa.

Lasten ja nuorten liikunnanohjaaja (Perheet Penkistä)

Perheet penkistä on Pirkkalan kunnan oma perheliikuntahanke, joka toimii yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden sekä yksityisen varhaiskasvatuksen kanssa. Hanke on suunnattu 1-5 —vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena on innostaa perheitä omaehtoiseen liikuntaan  ja yhdessä tekemiseen. Samalla pyritään lisäämään perheiden yleistä aktiivisuutta sekä ehkäisemään liikunnasta syrjäytymistä.

Hankeliikunnanohjaaja (Kotona Pirkkalassa)

Kotona Pirkkalassa – hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hankkeella tuetaan ja edistetään monikulttuurista liikunnan harrastamista. Hankkeen avulla edistetään Pirkkalaan muuttavien perheiden liikuntaa ja helpotetaan Pirkkalaan muuttaneiden kotoutumista liikunnan avulla. Hanke järjestää maksuttomia avoimia liikuntaryhmiä sekä on mukana aktiivisesti liikuntatapahtumissa. Hankkeella edistetään kunnan eri palveluiden, urheiluseurojen ja monikulttuuristen yhdistysten välistä yhteistyötä.

Ahola, Saija
Vastaava liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Liikuntapalvelut
050 540 2154
saija.ahola[at]pirkkala.fi
Hannula, Anna
Liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Liikuntapalvelut
050 301 6130
anna.hannula[at]pirkkala.fi
Isotalo, Emmiina
Lasten ja nuorten liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Perheliikuntahanke
044 486 1121
emmiina.isotalo[at]pirkkala.fi
Nieminen, Pasi
Liikunnanohjaaja
Hyvinviontia edistävät palvelut, liikuntapalvelut
Monikulttuurinen liikuntahanke
040 133 5780
pasi.nieminen[at]pirkkala.fi
Piispa, Maiju
Erityisliikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Liikuntapalvelut
050 351 6477
maiju-elina.piispa[at]pirkkala.fi
Saatsi, Tero
Vapaa-aikapäällikkö
Hyvinvointia edistävät palvelut
040 133 5629
tero.saatsi[at]pirkkala.fi