Liikunnanohjaajat

Pirkkalan kunnan liikunnanohjaajat

Pirkkalan kunnan liikuntapalveluilla on vakituisesti töissä neljä kokoaikaista ja yksi osa-aikainen liikunnanohjaaja. Heidän tehtävänsä on kehittää, suunnitella ja toteuttaa liikuntapalveluita tasapuolisesti kaikille kuntalaisille. 

Liikuntakoordinaattori

Toimii liikunnanohjaajien esimiehenä ja vastaa liikuntatarjonnan kokonaisuudesta ja hallinnollisista tehtävistä. Hän myös osallistuu ohjaustehtäviin sekä retkien ja erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä erityisliikunnanohjaajan ja liikunnanohjaajan kanssa.

Liikunnanohjaaja (aikuisten terveysliikunta)

Liikunnanohjaajan vastuualeelle kuuluu terveysliikunnan suunnittelu ja toteutus. Lisäksi hän toimii vertaisohjaajien yhdyshenkilönä ja antaa liikuntaneuvontaa.

Liikunnanohjaaja 50% (aikuisten terveysliikunta)

Liikunnanohjaajan vastuualueelle kuuluu monikulttuurinen liikunnanohjaus (Kotona Pirkkalassa) sekä muu terveysliikunnan suunnittelu ja toteutus sekä liikuntaneuvonta.

Liikunnanohjaaja (lasten ja nuorten liikunta)

Lasten ja nuorten liikunnanohjaajan vastuualueeseen kuuluu lasten ja nuorten liikunnanohjauksen suunnittelu ja toteuttaminen.
Vastaa lapsille suunnatusta uimaopetuksesta. Antaa liikuntaneuvontaa perheille ja nuorille.

Erityisliikunnanohjaaja

Erityisliikunnanohjajan tehtäviin kuuluu kaikki erityisliikuntaan liittyvät asiat ja ohjatut ryhmät sekä liikuntaneuvonta. Hänen tehtäväalueeseensa liittyy myös yhteistyö paikallisten - ja alueellisten yhdistysten kanssa. Yhteistyö perusturvan kanssa on myös oleellinen osa toimintaa.

 

Hannula, Anna
Liikuntakoordinaattori
Hyvinvointia edistävät palvelut, Liikuntapalvelut
050 301 6130
anna.hannula[at]pirkkala.fi
Tuomi-Osmo, Piia
Erityisliikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, Liikuntapalvelut
044 486 1509
piia.tuomi-osmo[at]pirkkala.fi
Haapala, Iida-Maria
Liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, liikuntapalvelut
044 486 1538
iida-maria.haapala[at]pirkkala.fi
Nieminen, Pasi
Lasten ja nuorten liikunnanohjaaja
Hyvinvointia edistävät palvelut, liikuntapalvelut
040 133 5780
pasi.nieminen[at]pirkkala.fi
Saatsi, Tero
Vapaa-aikapäällikkö
Hyvinvointia edistävät palvelut
040 133 5629
tero.saatsi[at]pirkkala.fi