Kävely ja pyöräily

Kävely ja pyöräily ovat erinomaista hyötyliikuntaa. Pyrimmekin Pirkkalassa ylläpitämään hyvää ja laadukasta kävely- ja pyöräilyverkostoa yhteistyössä ympäristökuntien sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Pirkkala on valtakunnallisen Pyöräilykuntien verkoston jäsen. Pyöräilykuntien verkoston päätavoitteena on pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen kestävinä liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia yksilölle, yhteiskunnalle ja ympäristölle.