Katualueiden talvihoito

Pirkkalan kunnan hoitovastuulla olevat kadut ja tiet on jaettu kahdeksaan eri aurausalueeseen. Jokaiselle alueelle on valittu urakoitsija huolehtimaan alueidensa aurauksesta itsenäisesti annettujen kriteereiden mukaisesti. Lisäksi Partolan ja Toivion alue on kilpailutettu erikseen alueurakkana.

Yleiskartta aurausalueista

Alue 1: aurauskartta

Alue 2: 2_1 aurauskartta, 2_2 aurauskartta 2_3 auraskartta

Alue 3: aurauskartta

Alue 4: aurauskartta

Alue 5: aurauskartta

Alue 6: aurauskartta

Alue 7: aurauskartta

Alue 8: aurauskartta (Partolan ja Toivion alueurakka)

Alue 9: aurauskartta

Aurauksen liikkeellelähtö- sekä toimenpiderajat on esitetty Talvihoidon tuotekortissa. Lumenauraus suoritetaan työkohdeluetteloiden ja -karttojen esittämässä laajuudessa.

Kunkin alueen aurausurakoitsija vastaa vuorollaan aurauspäivystyksestä.