Ajoneuvojen siirrot

Kunta huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ohjaa hylättyjen ja kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämistä ja varastointia.

Yksityiseltä alueelta hylätty ajoneuvo siirretään vain alueen haltijan perustellusta virka-apupyynnöstä. Siirron pyytäjä on tällöin velvollinen korvaamaan siirtokustannukset, mikäli niitä ei saada perittyä ajoneuvon omistajalta.

Koskinen, Markku
Tiemestari
Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
050 532 9711
markku.koskinen[at]pirkkala.fi
Turkkirata 12
33960 Pirkkala