Katu- ja sijoitusluvat

Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävä kaivutyöt edellyttää katu- ja sijoituslupaa. Tällä luvalla kunta valvoo yleisillä alueilla tapahtuvia töitä. Työt pyritään rajaamaan tarkasti sekä työ tekemään nopeasti ja turvallisesti niin, että yleisillä alueilla aiheutettu haitta töistä jää mahdollisimman pieneksi.

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Sijoittamissopimus tarvitaan uusien rakenteiden, kuten johtojen, putkien ja laitteiden ym. pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille.

Lupia haetaan sähköisesti Lupapisteen kautta. 

Koskinen, Markku
Tiemestari
Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
050 532 9711
markku.koskinen[at]pirkkala.fi
Turkkirata 12
33960 Pirkkala
Anttonen-Siiro, Reija
Toimistoinsinööri
Yhdyskuntatekniikka ja aluepalvelut
040 133 5688
reija.anttonen-siiro[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala