Kadut ja tiet

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Maantiet ovat valtion omistamia teitä. Pirkkalassa maanteitä ovat Naistenmatkantie, Lentoasemantie, Anian rantatie, Sorkkalantie sekä valtatie 3 eli Vaasantie. Tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Pirkanmaan Ely-keskus.

Maanteitä koskevat palautteet ja vikailmoitukset

Kunnan yleinen vikailmoituslomake (muut tiet)

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä. Kadunpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta.

Yksityisteillä tarkoitetaan yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä teitä. Yksityistielain mukaisena tienpitäjänä toimii tiekunta.