Toiminta- ja puheterapia

Puheterapia
Puheterapiapalvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. Asiakkaat tulevat vastaanotolle useimmiten lääkärin, terveydenhoitajan, opettajan tai päiväkodin henkilökunnan ohjaamana.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielellisiä häiriöitä, kuten puhumisen tai puheen ymmärtämisen vaikeuksia sekä äänentuoton ongelmia. Asiakkaista suurin osa on lapsia, joilla puheen oppiminen ei suju tavalliseen tapaan. Puheterapialla tuetaan kehitystä vahvistamalla ensisijaisesti niitä perustaitoja, joita kielellisen kehityksen etenemiseen tarvitaan. Kehitystä tuetaan yhteistyössä vanhempien, päiväkodin ja koulun kanssa.

puheter onki

Koska oppiminen lapsen kasvaessa perustuu paljolti kieleen, on puheterapia monilla lapsilla oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyä tai lieventämistä. Pieniin äännevirheisiin, kuten r-, s- ja l-virheisiin annetaan tarvittaessa ohjeita kotona tapahtuvan harjoittelun tueksi.

puheter peili

Aikuisasiakkaista suuri osa on aivoverenkiertohäiriön sairastaneita, joilla kielelliset taidot kuten puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen sekä usein myös puheen ymmärtäminen vaikeutuvat. Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa myös nielemisvaikeuksia, äänihäiriöitä ja änkytystä.

Puheterapeutti voi antaa ohjantaa puhelimessa, tutkimus- ja ohjauskäyntejä vastaanotolla, terapiajaksoja tai ohjata asiakkaan jatkotutkimuksiin.

Toimintaterapia
Toimintaterapeutti arvioi lapsen valmiuksia ja kykyä toimia päivittäisen elämän tilanteissa, sekä kuntoutuksen tarvetta. Toimintaterapiaa tarjotaan pääasiassa alle 10-vuotiaille lapsille, mutta myös isommat lapset voivat hakeutua konsultaatiokäynneille. Toimintaterapiaan tarvitaan lähete neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta tai Perheneuvolasta. Vanhemmat varaavat itse aikaa puhelimitse toimintaterapian arviointikäynneille (puhelinaika maanantaisin ja keskiviikkoisin  klo 11-11.30, p. 044 486 1110). Arvioinnin pohjalta suunnitellaan terapia tai apuvälinepalvelu, sekä annetaan ohjausta tai neuvontaa.
nepsy

Toimintaterapiaa saavien lasten pulmat liittyvät pääsääntöisesti lieviin kehitys- ja oppimishäiriöihin, esimerkiksi

  • liikunnallinen kömpelyys
  • silmä-käsi-yhteistyön kypsymättömyys
  • näköön pohjautuvat hahmottamisen vaikeudet
  • vaikeudet yhteisleikeissä

     

Puhelinajat

Pirkkala ja Vesilahti

Puheterapeutti
Amanda Tilvis
050 372 3676

Puhelinaika: ke klo 12.30-13.30 ja to klo 11-11.30 

Puheterapeutti

Susanna Järvelä  

044 486 1593

Puhelinaika: ma klo 12.30-13.30 ja ti klo 11-11.30

Huomiothan, että emme valitettavasti voi hoitaa asiakasasioita sähköpostitse. Ota ystävällisesti yhteyttä työntekijään puhelinaikoina.

Toimintaterapeutti

Toimintaterapiaan ohjaudutaan tällä hetkellä vain terveydenhuollon lähetteellä.

Puhe- ja toimintaterapian maksusitoumustiedustelut 

Osastonsihteeri

Marita Lemivaara
0503375005