Etsivä nuorisotyö

Ilmianna itsesi - käräytä kaverisi!Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvua ja itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta.

Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Kohderyhmä ja työskentely

Pirkkalassa etsivän nuorisotyön kohderyhmää ovat peruskoulun päättäneet alle 29 -vuotiaat pirkkalalaiset nuoret. Etsivä nuorisotyöntekijä etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin, tukee nuoria erilaisten koulutus- ja työllistymispolkujen suunnittelussa ja toteuttamisessa, asumis- ja itsenäistymisasioissa sekä arjenhallinnassa.

Työskentely nuoren kanssa voi olla esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista ja nuoren tutustuttamista eri palveluihin. Yhteistyötahoina ovat mm. koulut, vapaa-aikapalvelut, työvoimapalvelut, sosiaalitoimi sekä terveyspalvelut.

Pirkkalan etsivä nuorisotyö somessa

Facebook
Twitter
Instagram

Yhteydenotot

Nuoret voivat olla itse yhteydessä etsivään nuorisotyöntekijään
tai ohjautua asiakkaiksi yhteistyötahojen kautta.

Nuoren huoltaja, ystävät tai lähipiiri voivat myös ottaa yhteyttä
huolen herätessä nuoren elämäntilanteesta.

Tietojen luovuttaminen ja tietosuojaseloste

Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten edellyttää lähtökohtaisesti nuoren tai alle 18- vuotiaan nuoren huoltajan antamaa suostumusta. Salassapitosäännösten estämättä nuoren yhteystietoja luovutetaan etsivää nuorisotyötä varten, jos kyseessä on:

• perusopetuksen päättävä nuori, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin (tietojen luovuttajana on opetuksen järjestäjä, perusopetuksen oppilaanohjaajat)
• nuori, joka alle 25-vuotiaana keskeyttää opinnot ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa (tietojen luovuttajana on koulutuksen järjestäjä)
• nuori, joka alle 25-vuotiaana vapautetaan varusmies- ja siviilipalveluksesta palveluskelpoisuuden puuttumisen takia tai joka keskeyttää palveluksen (tietojen luovuttajana on puolustusvoimat tai siviilipalvelukeskus)

Etsivän nuorisotyön tietosuojaseloste

Etsivän nuorisotyön esite

Lisätiedot

Heikkilä, Henna
Etsivä nuorisotyöntekijä
040 133 5710     henna.heikkila[at]pirkkala.fi

Utter, Anu (18.6.18 alk.)
Etsivä nuorisotyöntekijä
050 310 6151     anu.utter[at]pirkkala.fi
 

Vesilahden kunta järjestää Vesilahden etsivän nuorisotyön.