Oppilashuolto

Koulukuraattorit, koulupsykologit ja koulujen psykiatriset sairaanhoitajat
 

Koulukuraattorit / Pirkkala

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka tukee oppilaiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Koulukuraattori käy oppilaiden kanssa tuki- ja ohjauskeskusteluja ja toimii yhteistyössä oppilaiden perheiden, koulun henkilöstön sekä tarvittaessa eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori tekee yhteisöllistä työtä mm. erilaisten oppilasryhmien kanssa ja osallistuu myös oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämistyöhön.

Oppilas itse, huoltaja, opettaja tai muu yhteistyötaho voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin.

Hyrsingin koulu, Kirkonkylän koulu, Kurikankulman koulu ja Naistenmatkan koulu
Ari Suhonen
puh. 050 372 2855
Naistenmatkan koulu
Koulutie 8
33960 Pirkkala

Nuolialan koulu ja Toivion koulu
Sini Rajaniemi
puh. 040 133 5751

Suupanniityn koulu, Pirkkalan yhteislukio ja Tredun Pirkkalan toimipiste
Tuila Kaltto
puh. 050 540 0738
Pirkkalan Yläaste
Koulutie 8
33960 Pirkkala

Koulupsykologit / Pirkkala

Koulupsykologin tehtävänä on kartoittaa oppimisvaikeuksia, tehdä psykologisia tutkimuksia ja hoidon tarpeen arviointeja, ohjata jatkotutkimuksiin ja kuntoutukseen. Koulupsykologi järjestää myös keskustelu- ja tukikäyntejä.

Hyrsingin koulu, Kirkonkylän koulu, Kurikankulman koulu, Naistenmatkan koulu
Rantala Kaisa
puh. 050 566 3924

Suupanniityn koulu, Pirkkalan yhteislukio ja Tredun Pirkkalan toimipiste
Marjamäki Tiina
puh. 050 340 6935

Nuolialan koulu ja Toivion koulu
Rajamäki Riina
puh. 044 486 1530


Vesilahden kunta järjestää Vesilahden koulupsykologi-ja kuraattoripalvelut.


Koulujen psykiatriset sairaanhoitaja

Koulujen psykiatrinen sairaanhoitajan "merkkarin" tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa ennaltaehkäisevällä työotteella. Työskentely toteutetaan yhdessä oppilaan, perheen ja tarvittaessa muiden ammattilaisten kanssa.
Yhteydenoton aiheena voivat olla esim. alakuloisuus, menetykset, pelot, levottomuus. Yhteyttä voi ottaa oppilas itse, vanhemmat tai lapsen kanssa työskentelevät tahot.

Yhteystiedot
Mari Tuisku
puh. 040 133 5608
Merkkarin tavoittaa myös Wilman kautta tai sähköpostilla, etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi

Suupanniityn koulun tukiluokan psykiatrinen sairaanhoitaja
Anne Rautakorpi
puh. 044 486 1154