Nuorisopsykiatrinen hoito Vesilahti

Nuorisopsykiatriseen tiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–18 -vuotiaita Vesilahdella asuvia tai opiskelevia psyykkisistä oireista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia.

Nuorisopsykiatriseen tiimiin hakeudutaan viranomaislähetteellä (esim. kuraattori, koululääkäri, terveydenhoitaja). Katsomme lähetteet kahden viikon välein tiimissä. Ensikäynti pyritään toteuttamaan noin kuukauden kuluessa. Palvelut ovat maksuttomia.

Nuorisopsykiatriseen tiimiin kuuluu kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa sekä nuorisopsykiatri. Hoito suunnitellaan yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa. Hoito aloitetaan kolmella arviointikäynnillä, johon yleensä sisältyy myös nuorisopsykiatrin ja vanhempien tapaaminen. Arviointikäyntien pohjalta mietimme yhdessä hoidon jatkot ja tavoitteet. Hoito sisältää keskustelutukikäyntejä sekä tarvittaessa lääkehoidon aloitus ja seuranta. Teemme yhteistyötä mm. koulun, etsivän nuorisotyön ja sosiaalitoimen kanssa.

Nuoren tilanteesta riippuen apua voidaan hakea eri tahoilta. Akuuteissa tilanteissa ota yhteys päivystykseen. 

Yhteystiedot
Psykiatrinen sairaanhoitaja
Kati Matikainen
puh. 040 133 5795

Psykiatrinen sairaanhoitaja
Pauliina Mäki-Kala
puh. 044 486 1137

Psykiatrisille sairaanhoitajille soittoaika on ma - pe klo 12 - 13
(voi myös jättää viestinä soittopyynnön)

Nuorisopsykiatri Heidi Nurmi
puh. 050 408 5671
Soittoaika ti klo 11.00—11.45

Osoite:
Vesilahden terveyskeskus
Anttilantie 2, 37470 Vesilahti

Muita palveluja:

A-klinikka Nuorten palvelut (entinen Nuorisoasema)
Etsivä nuorisotyö
Kriisikeskus Osviitta
Nuorten turvatalo
Tampereen ensi- ja turvakoti
Nuorten mielenterveystalo
Valtakunnallinen Kriisipuhelin puh. 010 195 202