Kotipalvelu ja neuvolan perhetyö

Kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsiperheiden arjen sujumista, vanhempien voimavaroja sekä lapsen myönteistä kasvua ja kehitystä. Palvelutarvetta arvioidessa määritellään työskentelyn tavoitteet ja arvioitu kesto yhdessä perheen kanssa.
 

KOTIPALVELU

Kotipalvelua annetaan  sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen elämäntilanteen perusteella niille perheille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen lastenhoidosta, kasvatuksesta sekä muista jokapäiväiseen elämään kuuluvista tehtävistä. Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole muutoin mahdollista.

Kotipalvelun maksu määräytyy kunnan hallituksen määrittelemän sosiaali- ja terveyspalvelumaksujen taksan mukaisesti.

Ajanvaraus
Kotipalvelun tavoitat parhaiten ma, ke ja pe klo 8.00—10.00. Jos emme pysty vastaamaan, jätä soittopyyntö vastaajaan.

Pirkkala
Puh. 040 133 5752

Vesilahti
Puh. 050 389 5248
 

Kotipalvelun kesäsulku 29.6.-19.7.2020

NEUVOLAN PERHETYÖ

Kenelle?
Perheohjaajan tuki on tarkoitettu vauvaa odottaville ja alle kouluikäisten lasten perheille.

Mitä ja miten?

  • vauvan odotus askarruttaa
  • oma vanhemmuus kaipaa vahvistusta
  • lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyy huolia
  • arki uuvuttaa
  • pari- ja perhesuhteissa on pulmia

Perheohjaajan tuki on maksutonta keskustelu- ja ohjausapua pääsääntöisesti perheen kotona. Perheohjaaja toimii yhteistyössä neuvolan ja muiden lasta ja perhettä tukevien tahojen kanssa.

Neuvolan perheohjaaja käy kaikkien ensisynnyttäjien perheissä kotikäynneillä sekä raskauden loppuaikana että vauvan syntymän jälkeen. Tavoitteena on suunnata huomio vauvan tarpeisiin ja tarjota tietoa perheille suunnatuista palveluista

Keneen yhteyttä?
Perheohjaaja
p. 040 133 5741
Pirkkalan terveyskeskus
Lentoasemantie 60
33960 Pirkkala

Neuvolan perheohjaaja lomalla 6.-31.7.2020