Tutustu myös

Taiteen perusopetus

Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta (633/1998). Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Pirkkalassa taiteen perusopetuksesta vastaa Pirkan opisto.

Kulttuurisuunnitelmat

Pirkkalan kunnan kulttuurisuunnitelmaan pääset tutustumaan tästä:

Kulttuurisuunnitelma 2015-2018

Syksyllä 2016 Pirkkalassa otettiin käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelma osana koulujen uutta opetussuunnitelmaa. Kulttuurisuunnitelma on luettavissa täältä:

Koulujen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurilinkkejä

Kädentaidot

Näpsä-käsityökoulu

Taitokeskus Pirkkala

Kulttuuriperintö ja kotiseutuhistoria

Pirkkala-seura

Pirkkalan Karjala-seura

Pirkkalan historiaa ja kotiseututietoa

Pirkkalan muinainen asutus: Keitä he olivat? Mistä he tulivat?

Kuvataide

Kuvataiteilija Arja Krossbeck

Kuvataiteilija Jukka Tuominen, Taidenavetta

Kivitaiteilija Ritva Luukkonen

Pirkkalan Taideyhdistys

Kylä- ja omakotiyhdistykset

Haikan omakotiyhdistys

Pro Sorkkalan seutu ry

Sankilan Kyläyhdistys

Musiikki

Elävän musiikin yhdistys Pelmu ry

Pirkkalan seurakunnan kuoro

Pirkkalan Soitannollinen Kerho PirSKe ry

Teatteri

Teatteriyhdistys Pirha

Muita kulttuuritoimijoita

Pirkanmaan Vammaistyö

Pirkkalan Eläkkeensaajat ry

Lisäksi

Pirkan opisto

Yhdistysrekisteri

Mäkinen, Kiti
Kulttuurikoordinaattori
Hyvinvointia edistävät palvelut, Kulttuuripalvelut
040 133 5698
kiti.makinen[at]pirkkala.fi
Saatsi, Tero
Vapaa-aikapäällikkö
Hyvinvointia edistävät palvelut
040 133 5629
tero.saatsi[at]pirkkala.fi