Aittojen historiaa

Reipin rakennuksia museon sisäänkäynniltä katsottunaAitta on syntynyt tarpeesta säilyttää tavaraa. Nykyisten aittojemme alkumuoto on ollut tolppien varaan rakennettu lava, jossa säilytetty tavara oli maanisäkkäiltä turvassa. Ruokatavara oli suojattava myös linnuilta, jonka vuoksi lavan päälle asetettiin suoja, josta kehittyi katto.

Myöhemmin aitta sai seinät. Sen koko suureni tarpeen mukaan, jolloin tarvittiin myös ovi. Riista- aitat lienevät suomalaisten ensimmäisiä aittoja. Niitä saatettiin rakentaa riistapolun varteen kauaksi asutuksesta. Niistä riista noudettiin hevosella tai kannettiin vähin erin kotiin.  Esimerkiksi Pirkkalassa on Aittokorpi- niminen paikka. Nimi saattaa olla peräisin pyyntikaudelta.

Reipin museomäellä olevat neljä aittaa ovat kaikki vilja-aittoja. Vilja-aitat tulivat käyttöön maanviljelyksen myötä. Ne piti rakentaa tiiviiksi ja korkealle maasta, jolla estettiin pienten jyrsijöiden pääsy aittaan. Aittaan rakennettiin tiheät viljalaarit eli hinkalot (Itä-Suomessa purnut). Vilja laitettiin laariin päältä ja laskettiin pois alhaalla olevasta aukosta.

Samassa talossa on saattanut olla aittoja moniin eri tarkoituksiin. Edellä mainittujen lisäksi aittoja on ollut jauhoja, maitoa, lihaa, kalaa varten. Pienessä taloudessa oli kuitenkin usein vain yksi ruoka-aitta. Monin paikoin on ollut käytössä kaksikerroksisia luhtiaittoja, jolloin alakerta toimi varastona, esimerkiksi vaateaittana ja yläkerta kesäisin makuuaittana.