Näyttelyhaku ja ohjeita


Näyttelytilan anominen

Galleria 2:n näytteilleasettajat valitaan kaksi kertaa vuodessa. Seuraavat haut päättyvät:

** Syksy 2020: haku päättyy 31.10.2019 (postileima riittää) **

** Kevät 2021: haku päättyy 31.3.2020 (postileima riittää) **

** Syksy 2021: haku päättyy 31.10.2020 (postileima riittää) **

Tilaa anotaan ao. lomakkeella, joka lähetetään liitteineen määräaikaan mennessä os.

Pirkkalan kunta
Kirjaamo
PL 1001
33961 Pirkkala

Sähköinen hakemus lähetetään osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi

Hakulomake:

hakulomake.docx

hakulomake.pdf

pohjapiirros.jpg

Hakemuksia ei palauteta ilman riittävillä postimerkeillä varustettua palautuskuorta.
Lisätietoja: Pirkkalan kunta, kulttuuri@pirkkala.fi, kulttuurituottaja p. 050 352 1632
 

Tilavuokra, teosmyynti
Näyttelytila on näyttelynjärjestäjälle maksuton.

Teosten myyntihinnasto saa olla esillä näyttelytilassa. Kunta ei peri välitysprovisiota vaan teosmyynti tapahtuu suoraan näyttelynjärjestäjän kautta.

Näyttelyn ripustus ja purku
Ripustus- ja purku tapahtuu gallerian ja kirjaston aukioloaikoina.

Ripustuspäivät ovat näyttelyvaihtoviikon keskiviikko ja/tai torstai. Ripustuksesta vastaa näyttelynjärjestäjä.

Purkupäivä on viimeisen avoinnaolopäivän seuraava arkipäivä. Purkamisesta vastaa näyttelynjärjestäjä. Purkupäivä voi myös olla näyttelyn viimeinen avoinnaolopäivä.

Ripustus- ja purkupäivää voidaan tarvittaessa muuttaa.

Näyttelyn avajaiset
Näyttelynjärjestäjä voi halutessaan järjestää avajaiset näyttelyn yleisölle avautumista edeltävänä torstaina klo 17–90 tai muuna sovittuna aikana. Näytteilleasettaja vastaa avajaisten järjestelyistä. Galleria 2:n avajaiset ovat yleensä avoimet kaikille. Paikalla on Pirkkalan kunnan edustaja.

Kuljetus ja vakuutus
Teosten kuljetuksesta tiloihin, joissa näyttely järjestetään ja paluukuljetuksesta huolehtii sekä niistä aiheutuvat kustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä (pois lukien kutsunäyttelyt, joissa kuluista vastaa kunta). Myös teosten kuljetuksista ostajalle huolehtii ja kuljetuskustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä.

Näyttelyn teosten vakuuttamisesta taiteilijan ilmoittamasta vakuutusarvosta huolehtii ja siitä aiheutuvat kustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä. Myös teosten kuljetusvakuutuksista huolehtii ja niistä aiheutuvat kustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä.

Näyttelyiden valvonta
Näyttelyiden valvonta toteutetaan tallentavalla kameravalvonnalla. Kunta ei ole velvollinen korvaamaan mahdollisia teoksille koituvia haittoja. Kunta vastaa näyttelytilan avaamisesta ja sulkemisesta aukioloaikojen mukaisesti.

Näyttelytiedotus
Näyttelytiedotuksesta, näyttelyarvostelusta tai näyttelyä koskevista lehtijutuista, jotka on tehty näyttelyn aikana, ei Kuvasto ry peri tekijänoikeuskorvauksia.

Galleria 2:lla on oikeus käyttää näyttelystä kuvattua materiaalia kotisivuillaan ja sosiaalisessa mediassa ilman erillistä korvausta.

Lehdistötiedote
Lehdistötiedote (rtf tai doc) tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen kulttuuri@pirkkala.fi 2 viikkoa ennen avajaisia. Mukaan tulee liittää mediakuvat (1-2 kpl, high res, jpg tai tiff). Lehdistökuvien ottamisesta huolehtii näyttelynjärjestäjä.

Avajaiskutsu
Kutsun avajaisiin suunnittelee näyttelynjärjestäjä, joka vastaa avajaiskutsun levityksestä. Kunta luo Galleria 2:n Facebook -sivuille avajaistapahtuman, jos avajaiset ovat kaikille avoimet. Avoimista avajaisista voidaan tarvittaessa tiedottaa myös kunnan kotisivuilla ja tapahtumakalenterissa. Kulttuuripalvelut lähettää kutsut vain kunnan oman sähköpostituslistan henkilöille. Avajaiskutsu toimitetaan 2 viikkoa ennen avajaisia sähköisenä tiedostona (jpg). Tulostettua tai painettua kutsua voi toimittaa halutessaan 50 kpl.

Näyttelyjuliste
Näyttelyjulisteen suunnittelusta ja painatuksesta huolehtii ja niistä aiheutuvat kustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä. Galleria 2:n puolesta näyttelyjulisteet jaetaan Pirkkalan kunnan alueella. Muualla kuin Pirkkalan kunnassa tapahtuvasta julisteiden jaosta vastaa pääasiassa näyttelynjärjestäjä.

Julisteita toimitetaan Galleria 2:een pysty, A4-koossa max. 40 kpl ja pysty, A3-koossa max. 40 kpl viimeistään 2 viikkoa ennen näyttelyn avajaisia. Kutsujen ja julisteiden tulee olla Galleria 2:n hyväksymiä. 

Galleria 2 ilmoittaa näyttelystä Aamulehden menoinfoon ja Pirkkalainen-lehteen. Muista lehti-ilmoituksista huolehtii ja niistä aiheutuvat kustannukset maksaa näyttelynjärjestäjä.

Näyttelyn teosluettelon monistuksesta huolehtii näyttelynjärjestäjä.

Peruutukset ja muutokset
Peruutukset ja/tai muutokset tulee ilmoittaa viipymättä p. 050 352 1632