Elinkeinotoiminta

Pirkkala on kiinteä osa 380 000 asukkaan Tampereen kaupunkiseutua, joka tutkimusten mukaan on yksi halutuimpia asuinpaikkoja Suomessa.

Pirkkala on ollut pitkään maamme nopeimmin väestöään ja työpaikkojaan lisääviä kuntia.  Pirkkalan vahvuuksia ovat keskeinen sijainti, kaupunkiseudun kehätie, lentokenttä ja Tampereen läheisyys. Voimakas kehitys luo hyviä edellytyksiä ja mahdollisuuksia uudelle yritystoimelle.

Elinkeinopolitiikan lähtökohtana on luoda yritystoiminnalle hyvä ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, johon kuuluvat esimerkiksi tontit, toimitilat ja monipuoliset yrityspalvelut. Keskeisiä toimintatapoja ovat verkostojen rakentaminen sekä yrityskeskittymän muodostaminen kullekin toimialalle.

Elinkeinojen kehittämisen painopistealueita ovat kuntakeskuksen vahvistaminen ja lentokenttävyöhykkeen kehittäminen.
 

Yritykset

Pirkkalassa  on tällä hetkellä yli 1100 yritystä ja lähes 6200 työpaikkaa.  Tunnusomaista kunnan elinkeinorakenteelle on pienten ja keskisuurten yritysten vahva jalansija ja monipuolinen osaaminen. Kuntaan on keskittynyt muun muassa kone- ja rautakauppaa. Suurimpia työnantajia ovat Pirkkalan kunta ja Satakunnan Lennosto, jonka päätukikohta sijaitsee Pirkkalassa.

Pirkkalalaiset yritykset löytyvät Tampereen kaupunkiseudun yrityshausta. Tiedot perustuvat sekä Tilastokeskuksen että yritysten antamiin tietoihin.
 

Yhteistyökumppanit

Pirkkalan kunta tekee seudullista yhteistyötä Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden tahojen kanssa alueen kehittämiseksi. Yhteisenä tavoitteena on edistää seudun kilpailukykyä ja yrityslähtöistä elinkeinopolitiikkaa. Yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Tredea, Tampere - All Bright!, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkkalan Yrittäjät ry.

Seudun elinkeinopolitiikan toteuttamisesta vastaa Tredea.

Tampere - All Bright! on Pirkanmaan brändi.

Pirkanmaan ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä.

Pirkkalan Yrittäjät ry. toimii paikallisena yritysten ja yrittäjien aatteellisena ja yrittäjäpoliittisena järjestönä