Toiminta-alueet

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta vesihuoltolain edellyttämällä tavalla.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevalla kiinteistöllä on oikeus ja toisaalta myös velvollisuus liittyä kunnallisteknisiin verkostoihin, jollei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole myöntänyt hakemuksesta kiinteistölle vapautusta liittymisvelvollisuudesta. Liittymisvelvollisuuteen on tiettyjä poikkeuksia vesihuoltolain 3. luvun 10 §.

Alueen ulkopuolella velvoitteita vesihuollon järjestämiseen tai liittymiseen ei vesihuoltolain mukaan ole. Vesihuoltolaitos voi kuitenkin toimia myös toiminta-alueensa ulkopuolella ja tarjota kiinteistön omistajille vesihuollon palveluita.

Kunnanhallituksen hyväksymät vesihuollon toiminta-alueet:

Vesiosuuskuntien toiminta-alueet: