Niemenmaan asuntotonttien luovutukset, ns. Soljan alue

Kunnan tavoitteena on vuosien 2020 - 2022 luovuttaa Niemenmaan asemakaavan n:o 207 mukaisen AK-1 korttelin 205 ja 206, joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on 16800 k-m2. Ak-1 tontit 205-1 ja 206-1 vuokrataan. 206-3 tontti myydään kunnanhallituksen määrittämällä 193 euroa/k-m. Korttelin tonttijakoa on mahdollista muuttaa rakentamista ajatellen tarkoituksenmukaisemmaksi. Tontin vuosivuokra on 5% kunnanhallituksen määrittelemästä myyntihinnasta.

Kunta luovuttaa korttelin 205 ja 206 toimijalle tai toimijoille, joka esittää kaupunkikuvallisesti laadukkaimman yleissuunnitelman torin varressa olevien tonttien käytöstä liitekartassa esitetylle rajatulle alueelle, jossa rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 4800 k-m2. Suunnitelmassa tulee huomioida asemakaavan tavoitteet korttelirakenteelle.

Tonttien hakeminen
Kunta on lähettänyt kirjeen valituille kumppaneille, joita on pyydetty toimittamaan kirjallinen ilmoittautuminen halusta osallistua tontinluovustusmenettelyyn sähköpostilla ma 15.6.2020 klo 12 mennessä. Ilmoittautumisen jälkeen ilmoittatuneille pidetään infotilaisuus teams-palaverina ke 17.6.2020 klo 9-11.

Saatekirje
Suunnitteltavan alueen kartta
Asemakaava
Rakentamistapaohje

Lisätietoja
Tuija Hippula, maankäyttöinsinööri
tuija.hippula[at]pirkkala.fi
p. 050 340 6149