Naistenmatkan rantaraitti

Puisto- ja katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 ja 46 §:n perusteella nähtävillä 12.-26.2.2020 kunnan kotisivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1 ja Partolan toimipisteessä, osoitteessa Saapastie 2.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 26.2.2020 klo 15 mennessä joko kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Postitse:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala 

Henkilökohtaisesti tuotuna:
Pirkkalan kunta, Asiointipiste
Koulutie 1, 33960 Pirkkala

Sähköpostitse:
kirjaamo@pirkkala.fi

Lisätietoja asiassa antaa
kunnanpuutarhuri Miia Terämä, puh. 050 564 4801, miia.terama@pirkkala.fi tai
suunnitteluinsinööri Tero Vesanto, puh. 050 540 5279, sähköposti: tero.vesanto@pirkkala.fi


Pirkkalan rantareitti, Naistenmatkanlahden osuus, Niemenmaantien katujärjestelyiden muutos

Puistosuunnitelmassa on esitetty rantareitin linjaus Naistenmatkanlahden osuudelle sekä varaukset reitin jatkumiselle Virkaniemen ja Rantaniityn suuntaan. Puistokäytävä on kolme metriä leveä valaistu ja talvikunnossapidettävä reitti lukuun ottamatta eteläisintä rakennettavaa yhdyskäytävää rannasta Niemenmaantielle.

Suunnitemassa on pyritty siihen, että puistokäytävän ja pihojen väliin muodostuisi näkösuojaa istutettavaa kasvillisuutta tai maastonmuotoja hyödyntäen kuitenkin siten, ettei järvinäkymät pihoilta peittyisi. Käytävän varsille on esitetty kaksi penkkiä, joista toinen on selkänojallinen.

Pihojen ja järven välisellä osuudella puistokäytävä valaistaan pollarivalaisimilla, jolloin valopisteet eivät häiritse pihojen järvinäkymiä. Metsäisellä osuudella ja Virkaniemen puoleisella yhdyskäytävällä valaistus hoidetaan pylväsvalaisimin.

Katujärjestelyitä Niemenmaantiellä muutetaan lisäämällä suojatie puistokäytävän jatkeeksi ja muotoillaan tonttiliittymän kohtaa kiveyksin ja reunakiven madalluksin.