Pyhäjärven rantareitin yleissuunnitelma

Suunnitelma sijoittuu Pirkkalassa Pyhäjärven rantaan Rajaniemestä Pereelle. Tällä välillä on Pyhäjärven rantaviivaa yli 10 km.

Yleissuunnitelmaehdotus pidetään nähtävillä 16.11.-3.12.2018 internetsivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1 ja Partolan toimipisteessä, osoitteessa Saapastie 2.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 3.12.2018 klo 15 mennessä joko kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Postitse:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala 

Henkilökohtaisesti tuotuna:
Pirkkalan kunta, Asiointipiste
Koulutie 1, 33960 Pirkkala

Sähköpostitse:
kirjaamo@pirkkala.fi

Lisätietoja asiassa antaa
- yhdyskuntatekniikan päällikkö Mikko Keränen, puh. 050 304 6390, mikko.keranen@pirkkala.fi
- kunnanpuutarhuri Miia Terämä, puh. 050 564 4801, miia.terama@pirkkala.fi
- suunnitteluinsinööri Tero Vesanto, puh. 050 540 5279, sähköposti: tero.vesanto@pirkkala.fi


Yleissuunnitelma perustuu Pirkkalan taajamayleiskaavaan, jossa rantareitti on esitetty yhteystarpeena. Yleiskaavaselosteessa rantareitistä todetaan: ”Virkistysalueet sijaitsevat suurimmassa osassa taajamaa kävelyetäisyyden päässä asuinalueista. Tämän mahdollistaa vihersormet, jotka sijaitsevat asuinalueiden välissä ulottuen moottoritieltä aina Pyhäjärven rantaan. Pirkkalan järvet on haluttu tuoda lähelle kuntalaisia. Tämän takia ranta-alueet on mahdollisuuksien mukaan pyritty osoittamaan virkistysalueiksi, mikä tukee myös ekologisen yhteyden syntymistä.

Rannan tuntumaan on osoitettu seudullisesti merkittävä, koko kunnan ranta-alueet yhdistävä ohjeellinen ulkoilureitti, joka on jo maakuntakaavassa merkitty rantaa myötäileväksi. Rantareitti yhdistää kuntakeskuksen Virkaniemen vanhaan huvila-alueeseen, jonka yhteyteen voidaan suunnittelun avulla luoda miellyttävä kaikkia kuntalaisia palveleva viihtyisä virkistäytymisalue.

Ulkoilureitit sovitetaan maisemaan leveydeltään ja muilta osin. Osoitettujen ulkoilureittien varrella on mm. maisemallisesti arvokkaita peltoalueita, maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä sekä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja luonnonsuojelualueita.”

Suuri osa reitistä on jo olemassa. Uudet reitit sijoittuvat asemakaavassa lähivirkistysalueeksi tarkoitetulle alueelle. Suunnittelualueella on asemakaavoittamattomia ja yksityisessä omistuksessa olevia osuuksia, joissa rantareitin sijainti ja luonne tarkentuu asemakaavoituksen myötä myöhemmin.

Uudet reitit halutaan tehdä viihtyisiksi ja kaikille käyttäjäryhmille soveltuviksi. Reitit linjataan luontoarvoja kunnioittaen. Reittejä on esitetty kolmen tasoisena. Ulkoilureittejä voidaan käyttää ympärivuotisesti ja niillä voi myös pyöräillä. Kävelyreitit ovat kapeampia, mutta tasoitettuja. Lisäksi reitistöön on huomioitu polut, jotka pääosin ovat jo olemassa. Kunnan rajoilla reitit liittyvät Tampereen ja Nokian reitteihin.