Turrin metsäraitti

Puistosuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n perusteella nähtävillä 20.5. - 3.6.2020 kunnan kotisivujen lisäksi Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisina 3.6.2020 klo 15 mennessä joko kirjeitse tai sähköpostitse seuraaviin osoitteisiin:

Postitse:
Pirkkalan kunta, kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala 

Henkilökohtaisesti tuotuna:
Pirkkalan kunta, Asiointipiste
Koulutie 1, 33960 Pirkkala

Sähköpostitse:
kirjaamo@pirkkala.fi

Lisätietoja asiassa antaa
kunnanpuutarhuri Miia Terämä, puh. 050 564 4801, miia.terama@pirkkala.fi tai
suunnitteluinsinööri Tero Vesanto, puh. 050 540 5279, sähköposti: tero.vesanto@pirkkala.fi


Turrin metsäraitti on osa Pyhäjärven rantareitin kokonaisuutta. Puistosuunnitelmassa on esitetty rantareitin linjaus välille Turrin uimaranta - Soukontie.

Murskepintainen puistokäytävä on kolme metriä leveä, valaistu ja talvikunnossapidettävä reitti. Rakennettava reitti on linjattu mahdollisimman etäälle liito-oravan ydinalueesta. Reitin linjauksessa on hyödynnetty olemassa olevaa rannan suuntaisesti kulkevaa polkua. Reitti rakennetaan siten, että puustoa kaadetaan mahdollisimman vähän. Reitin varrelle sijoitetaan puistopenkki.

Luonnontilainen soutuveneranta (10 venepaikkaa) lakkautetaan ja tilalle rakennetaan soutuveneranta Turrin uimarannan läheisyyteen.

Uimaranta ja paikoitusalue suunnitellaan erikseen.