Katusuunnitelmat

Suunnitelmia nähtävillä

Seuraavat katu- ja puistosuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 41 ja 43 §:n perusteella nähtävillä 31.1.- 14.2.2018 myös Pirkkalan kunnan asiointipisteessä, osoitteessa Koulutie 1

Kuulutus


Loukonlahti: Läpikäytävänkuja, Jukanpolku, Läpikäytävänpuisto

Suunnitelmat perustuu vahvistuneeseen ns. Nuolenkärjen asemakaavaan, jossa Läpikäytävänkujan ja Naistenmatkantien väliin tulee kerrostaloja. Läpikäytävänkujan varteen tulee kevyenliikenteenväylä. Kadun päässä olevassa puistossa oleva kevyenliikenteenväylä parannetaan. Jukanpolkuun ei tule suuria muutoksia.

Linnakallio: Jasperintie välillä kaasulinja-Haikanvuori plv 2190-2830, Syrjänpuisto ja ulkoilureitti

Jasperintie on moottoritien eteläpuolinen rinnakkaistie. Suunnitelmassa on esitetty Jasperintien puuttuva osuus, joka yhdistää Vähä-Vaittin ja Linnakallion. Vuonna 2017 hyväksyttiin suunnitelma nykyiselle ulkoilureitille asti. Tämä osuus on jo rakenteilla.Kadun varteen tulee koko matkalle kevyenliikenteenväylä.

Kadun valmistuttua se tulee erikoiskuljetusreitiksi, joka korvaa nykyisen Naistenmatkantien läpi kulkevan reitin.

Linnakallioon on esitetty ylikulkusilta ulkoilureittiä varten, joten Jasperintie ei katkaise ulkoiureittiä Vähänaistenjärveltä Syrjän metsäautotielle. Ulkoilureitti on esitetty Syrjänpuiston puistosuunnitelmassa. Puisto säilytetään muuten metsäisenä. Nykyisten työmaateiden kohdat maisemoidaan metsäistutuksilla


Keränen, Mikko
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta-toimiala
050 304 6390
mikko.keranen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala