Naapurien kuuleminen

Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen jättämistä.
Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien nimikirjoitukset on pyydettevä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirustukseen omien tonttiensa kohdalle.
Katso mallipiirros

Naapurin ollessa Pirkkalan kunta, tarvitaan kaavoitusjohtajan allekirjoitus vain, kun poiketaan rakentamismääräyksistä.

Mallipiirroksen ensimmäinen lause (1.) riittää pelkkään naapureille tiedottamiseen.
Mallipiirroksen toinen lause (2.) tarvitaan kun poiketaan rakentamismääräyksistä.
Poikkeuksista on neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Ellei luvanhakija liitä tätä selvitystä hakemukseen, rakennusvalvontaviranomaisen on annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapurille. Ilmoitus hakemuksesta on maksullinen ja hidastaa lupakäsittelyä.

Rakennushankkeesta tiedottaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti seuraavilla tiedoilla:

 • RAKENNUTTAJA
  Rakennuttajan nimi, osoite ja yhteystiedot
 • TOIMENPIDE
  Mitä rakennetaan
 • SUUNNITTELIJA
  Tiedot suunnittelijoista
 • AIKATAULU
  Rakentamisen aiottu aloittamisajankohta ja arvioitu rakentamisaika

Lisätiedot:

Kinnunen, Tuomo
Rakennustarkastaja
Rakennusvalvonta
050 313 7642
tuomo.kinnunen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Kaski, Anja
Lupa-arkkitehti
Rakennusvalvonta
040 133 5790
anja.kaski[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala