Lupa-asiat

Luvan hakeminen

Lupaa haetaan sähköisesti / www.lupapiste.fi.


Voit asioida Lupapisteessä silloin kun sinulle sopii - koko hankkeen ajan. Voit täydentää hankkeen työtilassa tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan Lupapisteeseen. Voit tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä.

Lisää tietoa ja neuvoja luvan hakemiseen löytyy viereisestä linkistä Lupapiste.fi -sivuilta.

Lomakkeet

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Ennen lopullisten rakennuslupa-asiakirjojen toimittamista on syytä neuvotella rakennusvalvontaviranomaisten ja/tai kaavoittajan kanssa mahdollisista poikkeuksista, sijainnista ym. määräyksistä.

Luvan myöntäminen

Rakennustarkastaja myöntää rakennusluvat ja rakennustarkastusinsinööri toimenpideluvat. Kunnan virallisella ilmoitustaululla julkaistaan ilmoitus lupia koskevista päätöksistä.
Ilmoitus on ilmoitustaululla lupapäätöksen oikaisuvaatimusajan.

Myönnetyt luvat

Rakennusvalvontamaksut


Luvan mukaisen toimenpiteen toteuttaminen ja luvan voimassaoloaika

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, ellei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa.
Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Pääsääntöisesti uudisrakennustyö tulee siis lopputarkastaa viiden vuoden kuluessa rakennusluvan voimaantulosta.
Rakennustyö on suoritettava hyväksytyn rakennusluvan ja määräysten mukaisesti.

Kinnunen, Tuomo
Rakennustarkastaja
Rakennusvalvonta
22.6. - 26.7.2020
050 313 7642
tuomo.kinnunen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Kaski, Anja
Lupa-arkkitehti
Rakennusvalvonta
040 133 5790
anja.kaski[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Uusimaa, Janne
tarkastusinsinööri
Rakennusvalvonta
050 598 7128
janne.uusimaa[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Giltig, Pirjo
Toimialasihteeri
Yhdyskunta-toimiala
050 435 5117
pirjo.giltig[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala