Yleiskaavat

KAAKKOIS-PIRKKALAN OSAYLEISKAAVA

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta jätettiin sen nähtävillä oloaikana yhteensä noin 160 mielipidettä ja lausuntoa. Tavoitteena on, että vastineraportti ja lisäselvitykset valmistuvat syksyn 2018 aikana.

Pirkkalan kunnanhallitus käsitteli Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan tilannekatsauksen 19. maaliskuuta. Kaavan valmistelu etenee siten, että kaavoittaja tutustuu kaavasta annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin ja laatii niihin vastineet.  Lisäksi kaavoittaja tekee tarvittavat selvitykset ja muutokset sekä käy neuvottelut annetun palautteen ja kunnanhallituksen 15.1.2018 tekemän päätöksen lisäponsien perusteella.

Keväällä 2018 kunnanhallitus käsittelee vielä uudestaan Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan tilannekatsauksen. Tavoitteena on, että vastineraportti ja lisäselvitykset valmistuvat syksyn 2018 aikana. Selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi ilmastovaikutusten arviointi, taloudellisten vaikutusten arviointi ja mahdollinen selvitystarkastelu Tampereen kaupungin kanssa.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.1.–7.3.2018. Pirkkalan kunta järjesti kaavaluonnoksesta kaksi yleisötilaisuutta, 31. tammikuuta Toivion koululla ja 22. helmikuuta Nuolialan koululla. Kaavan laatija päivysti kahtena päivänä Partolan toimipisteessä. Tämän lisäksi useat osalliset varasivat erillisiä tapaamisaikoja kaavan laatijan kanssa.

LUONNOS

Kaavakartta A0
Kaavakartta A3
Kaavakartan määräykset A3
Selostus
Liite 1, Luontoselvitys, FCG
Liite 2, Liikenneselvitys, Sito
Liite 3, Arkeologinen selvitys, Pirkanmaan maakuntamuseo
Liite 4, Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys, Huura Oy
Liite 5, Hulevesiselvitys, FCG
Liite 6, Energiastrategia, Granlund
Liite 7, Puistojen LCA-selvitys, Simo Suomalainen
Liite 8, Breeam, Sito
Liite 9, Osallistumis- ja arviontisuunnitelma, päivitetty 24.8.2017
Liite 10, Osallistumis- ja arviontisuunnitelman viranomaisneuvottelu
Liite 11, Osallistumis- ja arviontisuunnitelman palautteet
Liite 12, eHARAVA-raportti

Yleisötilaisuus 31.1.2018 esittelyaineisto