Yleiskaavat

1004 PARTOLAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

Pirkkalan kunnan Partolan osayleiskaava on vireillä ja siitä on valmistunut osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaava-alue rajautuu itäpuolella Tampereen rajaan, eteläpuolella kehätiehen (valtatie 3), pohjoisessa Naistenmatkantiehen ja lännessä Pirkkalan taajamaosayleiskaavan rajaukseen. Alue on noin 70 hehtaaria.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 6.11.–9.12.2019 kunnan kotisivujen lisäksi Pirkkalan kunnan maankäytön toimipisteessä (os. Saapastie 2, 33950 Pirkkala). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti Partolan toimipisteen maankäytön osastolle.

Kuntalaisille on avoinna kysely Partolan osayleiskaavan alueesta:  eHarava-kyselyyn!

Yhteystiedot: Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala. Kaavaa valmistelevat arkkitehti Vesa Ylitapio 040 1335 646 ja kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen 050 303 4966.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma