Nro 219

Asemakaavaehdotus

Asiakirjat ovat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla sekä kunnan kotisivuilla 28.6.-31.8.2017.

Kaavakartta ehdotus
Kaavaselostus ehdotus
Liite 1 Sijaintikartta
Liite 2 Ajantasakaava
Liite 3 Rakennettu-ja luonnonympäristö
Liite 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5 Kaavakartta A4
Liite 6 Havainnekuva

Valmisteluaineisto (luonnos)

Vähäjärven asemakaavan muutos (nro 219)

Asiakirjat olivat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 30.9.- 30.10.2015.

Kaavakartta luonnos
Kaavaselostus luonnos
Liite 1 sijaintikartta
Liite 2 ajantasakaava
Liite 3 rakennettu- ja luonnonympäristö
Liite 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
Liite 5 Kaavakartta a4
Liite 6 Havainnekuva

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vähäjärven asemakaavan muutos (nro 219)

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 17.6.-16.7.2015.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 sijaintikartta
Liite 2 ajantasakaava
Liite 3 rakennettu- ja luonnonympäristö

Raatikainen, Mika
Arkkitehti
Maankäyttö
050 436 3968
mika.raatikainen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala