Nro 254

Vähäjärven asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus

Asiakirjat nähtävillä yhdyskunta toimialan ilmoitustaululla (Veskan toimipiste) 9.10.-8.11.2019

Asemakaavaselostus, ehdotus
Asemakaavakartta, ehdotus
Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5, asemakaavakartta a4-pienennös
Liite 6, havainnekuva
Liite 7, asemakaavan seurantalomake
Liite 8, viitesuunnitelma

Osallistumis- ja arviontisuunnitelma ja valmisteluaineisto

Asiakirjat nähtävillä yhdyskunta toimialan ilmoitustaululla (Veskan toimipiste) 3.7.-5.8.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaselostus, luonnos
Asemakaavakartta, luonnos
Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 5, asemakaavakartta a4-pienennös
Liite 6, havainnekuva

Kortelahti, Santeri
Arkkitehti
Maankäyttö
050 435 5109
santeri.kortelahti[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala