Nro 253

Niemenmaan asemakaavan muutos

Asemakaavaehdotus

Asiakirjat nähtävillä yhdyskunta toimialan ilmoitustaululla (Veskan toimipiste) 3.7.-5.8.2019

Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Liitteet 1-3, kartat
Liite 4, oas
Liite 5, asemakaavakartta, a4-pienennös
Liite 6, havainnekuva
Liite 7, Lausunnot Oas- ja luonnosvaiheet
Liite 8, Seurantalomake
Liite 9, liito-oravat ja kynäjalavat

Asemakaavaluonnos

Asiakirjat nähtävillä yhdyskunta toimialan ilmoitustaululla (Veskan toimipiste) 28.11.-28.12.2018

Asemakaavakartta, luonnos
Asemakaavaselostus
Liiteet 1-3, kartat,
Liite 4, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5, asemakaavakartta, a4-pienennös
Liite 6, havainnekuva,
Liite 7, palautteet OAS

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asiakirjat nähtävillä yhdyskunta toimialan ilmoitustaululla (Veskan toimipiste) 27.6-8.8.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö

Kortelahti, Santeri
Arkkitehti
Maankäyttö
050 435 5109
santeri.kortelahti[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala