Nro 250

Loukonlahden asemakaavan muutos (nro 250)

Ehdotus

asiakirjat nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 3.7.-5.8.2019

Kaavaehdotuskartta
Kaavaselostus ehdotus
Viitesuunnitelma
Vastineluettelo
Liito-oravaselvitys
Liito-oravaselvityksen täydennys
Seurantalomake

Luonnos

asiakirjat nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 24.10.-23.11.2018

Kaavaluonnoskartta
Kaavaselostus luonnos
Havainnekuva
Maisemaselvitys 
Vastineluettelo

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asiakirjat nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 9.5.-7.6.2018

Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, osallistumis- ja arviointisuunnitelma