Nro 249

Koiviston asemakaavan laajennus

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 11.10.-10.11.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, sijaintikartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasa-asemakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö