Nro 249

Koiviston asemakaavan laajennus

Luonnos

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 29.5.-28.6.2019

Kaavakartta, luonnos
Kaavaselostusluonnos
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty
Havainnekuva, luonnos
Arkeologinen inventointi
Luontoselvitys
Rakennettavuusselvitys
Vastineluettelo


 

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 11.10.-10.11.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, sijaintikartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasa-asemakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö