nro 244

Vähävaitin asemakaavan laajennus (nro 244)

Valmisteluaineisto nähtäville

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 3.7-5.8.2019

Kaavakartta
Kaavaselostus luonnos
Oas päivitetty
Liitteet 1-3
Havainne
Vastineluettelo
Alkuperäiset mielipiteet ja lausunnot oasista
Luontoselvitys
Liito-orava- ja lepakkoselvitys
Rakennettavuusselvitys
Arkeologinen inventointi
Alustava hulevesiselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma uudelleen nähtäville

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 5.12.-5.1.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, sijaintikartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasa-asemakaava
Liite 3, Rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, alkuperäisestä oasista saadut mielipiteet
Liite 5, vastineluettelo

 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 13.9.-13.10.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, sijaintikartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasa-asemakaava
Liite 3, Rakennettu ja luonnonympäristö