nro 242

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Loukonlahden asemakaavan muutos ja laajennus (nro 242)

Asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 10.6.-9.7.2015.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavaluonnos

Valmisteluaineisto pidetään MRA 30 §:n mukai­sesti yleisesti nähtävillä  25.11.2015 – 28.12.2015 maankäytön suunnittelutoimistossa ja kunnan kotisivulla. Muistutus tulee jättää viimeistään 28.12.2015.

Asemakaavakartta
Asemakaavaselostus
Liite 1 Sijaintikartta ja yleiskaava
Liite 2 Ajantasa-asemakaava
Liite 3 Rakennettu- ja luonnonympäristö
Liite 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 5 Asemakaavakartta A4
Liite 6 Viitesuunnitelmat

Asemakaavaehdotus

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävillä 22.06–17.08.2016 maankäytön suunnittelutoimistossa ja kunnan kotisivuilla.

Lisätietoja kaavasta antaa 22.06-30.06 arkkitehti Santeri Kortelahti puh. 050 435 5109, 04.07-29.07 arkkitehti Mika Raatikainen puh. 050 436 3968 ja 11.08-17.08 arkkitehti Pauliina Pelkonen, puh. 040 1335646, etunimi.sukunimi@pirkkala.fi. Lausunto tai muistutus kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 17.08.2016 mennessä Pirk­ka­lan kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, Suupantie 11, 33960 Pirkkala tai sähköisesti kirjaamo@pirkkala.fi.

Asemakaavakartta
Asemakaavaselotus
Liite 2 Ajantasa-asemakaava
Liite 3 Rakennettu- ja luonnonympäristö
Liite 5 Asemakaavakartta A4
Liite 6 Viitesuunnitelmat
Liite 7 Havainnekuva
 

Ylitapio, Vesa
Arkkitehti
Maankäyttö
040 133 5646
etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33960 Pirkkala