Nro 258

Turrin asemakaavan muutos (nro 258)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asiakirjat nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 29.4-29.5.2020

Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 5, liito-oravaselvitys