Nro 256

Killon asemakaavan muutos

Alustava ja hyvin lyhyt kysely pääosin tulevan kaavamuutos-alueen asukkaille pohjustamaan kaavatyötä, kysely avoinna 27.1-16.2.2020. Kysely toteutetaan anonyymisti ja siihen voivat vastata kaikki halukkaat.
Vastaukset raportoidaan ja tulokset esitetään kaavaa koskevassa yleisötilaisuudessa myöhemmin keväällä. Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee lautakuntakäsittelyyn helmi-maaliskuussa.

Kiitos kyselyyn vastanneille!