Nro 256

Killon asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asiakirjat nähtävänä maankäytön ilmoitustaululla 4.3-3.4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1, sijaintikartta
Liite 2, ajantasa-asemakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, kulttuuriympäristöselvitys
Liite 5, liito-oravaselvitys