Nro 255

Pereen asemakaavan muutos (nro 255)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

asiakirjat nähtävillä maankäytön ilmoitustaululla 29.4.-29.5.2020

Liite 1, osoitekartta ja yleiskaava
Liite 2, ajantasakaava
Liite 3, rakennettu ja luonnonympäristö
Liite 4, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 5, Pima-selvitys