Vireillä olevat kaavat ja rakennuskiellot


Karttaikkunassa on kaavoituskatsauksen mukaiset vireilläolevat ja aktiivisessa vaiheessa olevat asemakaavat. Karttaikkuna sisältää Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterikartan, 2018.

Numero kartalla on kaavaprojektin tunnus. Lisätietoja yksittäisen kaavan vaiheesta saa klikkaamalla karttaikkunassa yksittäistä kaavarajausta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi kommentoida milloin tahansa ehdotusvaiheeseen asti.

Nyt nähtävillä olevat kaavat:
 

Tällä hetkellä vireillä olevia asemakaavoja: