Poikkeaminen asemakaavasta

Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueella silloin, jos aiottu rakentaminen poikkeaa asemakaavassa annetuista kaavamääräyksistä.

Poikkeamislupapäätöksen hakemiseen tarvittavat asiakirjat:

  • Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti www.lupapiste.fi -palvelun kautta.
  • Hakuohje.
  • Lupaa voi myös hakea Hakemuslomake. Lomakkeita saa myös kunnan  yhteispalvelupisteestä (Suupantie 2) sekä rakennusvalvonnasta ja maankäyttöosastolta (Saapastie 2).
  • Asemakaavaote (tilataan kunnan maankäyttöosastolta),
  • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta tai muusta hallintaperusteesta (esim. valtakirja tai esisopimus),
  • Asemapiirros 1:500, josta tulee selvitä mm. rakennusten sijainti, kerrosala ja kerrosluku, tieliittymät, vesihuollon järjestäminen, naapuritilojen kiinteistörekisteritunnukset tai kortteli- ja tonttinumerot, rakennuspaikan maaston muoto ja peitteisyys (korkeuskäyrät, metsä-, pelto- ja vesialueet) sekä mahdolliset kiinteistörekisteriin kirjatut rasitteet,
  • Rakennuspiirustukset joista poikkeaminen selviää,
  • Selvitys naapureiden kuulemisesta (viereisten tai vastapäätä olevien alueiden omistajat/haltijat). Selvityksen voi tehdä hakemuslomakkeen takasivulle tai erillisillä lomakkeilla.

Hakemuksessa on esitettävä arvio rakennushankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Hakemus jätetään kunnan kirjaamoon. Päätöksentekijänä on kaavoitusjohtaja, Yla delegointipäätös 30.8.2017 §13.

Kirjaamo

03 565 24440
kirjaamo[at]pirkkala.fi
PL 1001
33961 Pirkkala

Asiakirjojen toimitus: Asiointipiste, Koulutie 1, 33960 Pirkkala