Karttatuotanto

Pirkkalan kunnan mittaustoimi tuottaa ja ylläpitää kunnan alueen karttoja. Kaavoituksen pohjakarttaa ylläpidetään mittakaavassa 1:1000.
Haja-asutusalueilla osoitteistoa ylläpidetään mittakaavassa 1:25000, yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa ylläpidetään taajama-alueiden osoite- ja opaskarttaa.

Mittaustoimi huolehtii kaavalaskentoihin, geodeettisiin runkomittauksiin ja paikkatietoon ym. liittyvistä tehtävistä.