Yleiskaavat

Pirkkalan yleiskaava 1995 on hyväksytty valtuustossa 16.3.1996

Rantojen käytön osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 28.11.1990 ja lääninhallitus on vahvistanut kaavan 10.3.1993

Partolan osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa 17.12.2001 ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi 23.1.2002

Pirkkalan taajamayleiskaava 2020:n hyväksyi Pirkkalan valtuusto 9.12.2013 138 §

Taajamayleiskaavasta tehtiin viisi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 25.11.2014 tehtiin kaavakartalle yksi muutos ja sieltä poistettiin rakennetun kulttuuriympäristön kohde, 215 Tossuntannerin Pihlajamäki.  Kaavasta tehtiin yksi valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja siitä annettiin päätös 29.1.2016. Linkki Pirkkalan taajamayleiskaava 2020 kaavaselostukseen.

Osayleiskaava tuli voimaan 17.2.2016  kuulutuksella MRA 93 §:n mukaisesti.

1002 KAAKKOIS-PIRKKALAN OSAYLEISKAAVA

Kunnanhallitus keskeytti 11.3.2019 Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan valmistelun.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnoksesta jätettiin sen nähtävillä oloaikana yhteensä noin 160 mielipidettä ja lausuntoa. Tavoitteena on, että vastineraportti ja lisäselvitykset valmistuvat syksyn 2018 aikana.

Pirkkalan kunnanhallitus käsitteli Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan tilannekatsauksen 19. maaliskuuta. Kaavan valmistelu etenee siten, että kaavoittaja tutustuu kaavasta annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin ja laatii niihin vastineet.  Lisäksi kaavoittaja tekee tarvittavat selvitykset ja muutokset sekä käy neuvottelut annetun palautteen ja kunnanhallituksen 15.1.2018 tekemän päätöksen lisäponsien perusteella.

Keväällä 2018 kunnanhallitus käsittelee vielä uudestaan Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavan tilannekatsauksen. Tavoitteena on, että vastineraportti ja lisäselvitykset valmistuvat syksyn 2018 aikana. Selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi ilmastovaikutusten arviointi, taloudellisten vaikutusten arviointi ja mahdollinen selvitystarkastelu Tampereen kaupungin kanssa.

Kaakkois-Pirkkalan osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 24.1.–7.3.2018. Pirkkalan kunta järjesti kaavaluonnoksesta kaksi yleisötilaisuutta, 31. tammikuuta Toivion koululla ja 22. helmikuuta Nuolialan koululla. Kaavan laatija päivysti kahtena päivänä Partolan toimipisteessä. Tämän lisäksi useat osalliset varasivat erillisiä tapaamisaikoja kaavan laatijan kanssa.