Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava

Pirkkalan kunnan strateginen yleiskaava (kaava nro 1003, ei oikeusvaikutteinen) tuli vireille kaavoituskatsauksella 2018.

Koko Pirkkalan kunnan alueen kattavan strategisen yleiskaavan laadinta on asetettu sitovaksi tavoitteeksi talousarviossa 2018. Kaavahanke kytkeytyy myös Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimukseen 2016-2019, jossa kaupungin seudun kunnat sitoutuivat laatimaan strategiset yleiskaavat maakuntakaavan mukaisen yhdyskuntarakenteen ja infraratkaisujen edistämiseksi.

Strategisen yleiskaavan tavoite on luoda keskeiset linjaukset tulevalle maankäytölle koko kunnan osalta sekä esittää erityisiä teemoja ja/tai painopisteitä joita halutaan oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laadinnassa ja kunnan kehittämisessä huomioitaviksi.

Strategista yleiskaavaa ei laadita oikeusvaikutteiseksi, joten myös sen ulkoasu ja merkinnät sekä kaavallinen sisältö voi olla hyvinkin poikkeuksellinen ja monimuotoinen.

Kaava prosessi

Pirkkalan Strateginen yleiskaava - lähtötietoraportti

Strategisen yleiskaavan päivitetty aikataulu!