Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituskatsaus 2020

Vähintään kerran vuodessa julkaistava kaavoituskatsaus kertoo vuoden aikana vireillä olevista ja vireille tulevista kaava-asioista Pirkkalassa ja Pirkanmaan liitossa. Katsauksessa mainittujen kaavoituskohteiden lisäksi vuoden aikana yleensä tulee esille muitakin hank­keita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Niiden vireille tulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuulutuksella ilmoitustaululla sekä Pirkkalainen – lehdessä.

Katsaus sisältää yleisiä asioita kaavoituksesta sekä ajankohtaisia asioita maakuntakaavoituksesta, yleiskaavoituksesta sekä asemakaavakohteista. Katsauksessa on lueteltu lisäksi vuonna 2019 valtuuston hyväksymät voimaan tulleet kaavat.

Kaavoituskohteista esitetään yleispiirteinen sijaintikartta, ja selostetaan lyhyesti hankkei­den sisältö ja mahdollisesti myös käsittelyvaihe. Kartoissa esitettyihin aluerajauksiin, samoin kuin aikatauluihin, saattaa kaavojen käsittelyn kuluessa tulla muutoksia.

Pirkkalan kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 2020 kokouksessaan 9.3.2020.

Kaavoituskatsaus 2020

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on tullut voimaan MRA 93 §:n mukaisten kuulutusten myötä. Kuulutukset on julkaistu Pirkanmaan liitossa ja alueen kunnissa 8.6.2017 alkaen niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.

Pirkanmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 29.5.2017 (§ 71) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 (§ 6) hyväksymän Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Voimaan tullut Pirkanmaan maakuntakaava 2040 kumoaa Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.

Maakuntakaavasta on jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 12 valitusta. Hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Voimaan tulleen maakuntakaavan kaavakartta, kaavamerkinnät ja -määräykset, kaavaselostus ja selostuksen liiteosa ovat saatavilla liiton kotisivuilta osoitteessa http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/hyvaksyminen.

Lisätietoa Pirkanmaan maakuntakaavasta 2040 osoitteesta http://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/.

Tampereella 5.7.2017

Pirkanmaan liitto

Jääskeläinen, Matti
Kaavoitusjohtaja
Yhdyskunta-toimiala
050 303 4966
matti.jaaskelainen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 PIRKKALA