Lainat

Asuntolainojen valtiontakaus

Omakotitalon rakentamiseen, hankkimiseen tai asuinhuoneiston ostamiseen myönnetylle asuntolainalle voi saada valtion takauksen. Asunnon tulee olla tarkoitettu omaksi tai perheen pääasialliseksi asunnoksi.

Lainan suuruus saa olla enintään 85 % asunnon hankintahinnasta. Lainan ensisijaisena vakuutena ovat lainoitettavan asunnon osakkeet tai osuudet ja omakotitalossa kiinnitys kiinteistöön.

Valtiontakauksen suuruus on enintään 20 % omistusasuntolainasta, kuitenkin enintään 50 000 euroa asuntoa kohden.

Valtio perii takausmaksuna lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisen yhteydessä 1,5 % takauksesta. Takausmaksua ei peritä, jos valtio maksaa lainalle korkotukea.

Vuoden 2019 aikana ei myönnetä uusia valtiontakauksia.

Korkotukilainat

Hakemukset jätetään kuntaan ilman erityistä hakuaikaa. Korkotukilainaa voidaan hakea seuraaviin kohteisiin:

  • vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen rakentamiseen
  • erityisryhmille tarkoitetun palveluasumisen kohteeseen, johon ei haeta investointiavustusta
  • asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen, josta vuokralainen voi lunastaa asunnon omakseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen
  • vuokra- ja asumisoikeustalojen asuntojen hankkimiseen

Takauslainat vuokra-asuntojen rakentamislainoille

Hakemukset toimitetaan kuntaan ilman erityistä hakuaikaa.

Takauslainat asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoille

Hakemukset toimitetaan suoraan ARAan ilman erityistä hakuaikaa.

Lainoitukseen liittyvä ohjeistus ARAn kotisivuilla: