Päihdetyön palvelut

Päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdepalveluilla pyritään edistämään päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.


Päihdesairaanhoitaja

Päihdesairaanhoitaja tarjoaa avohoidon palveluja kaikille, jotka kokevat oman tai läheisensä päihteiden käytön haitallisena.

Päihdesairaanhoitajan tehtävänä on hoidon tarpeen arviointi, konsultointi, päihdehoidon toteuttaminen, kehittäminen ja koordinointi yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä eri toimijoiden kanssa.


Hoitoon hakeutuminen

Päihdesairaanhoitaja ja aikuissosiaalityöntekijät antavat tietoa erityispalveluista ja kuntoutuksesta sekä ohjaavat hoitoon hakeutumisessa.

Vesilahdella päihdetyötä toteutetaan ohjauksena, neuvontana ja korjaavina avo- tai laitospalveluina. Päihdehuollon palvelujen saaminen edellyttää päihdeyksikön tekemää arviota asiakkaan päihdehuollon tarpeesta. Päihdeyksikön muodostavat päihdesairaanhoitaja ja sosiaalitoimen aikuissosiaalityöntekijä.

Vesilahdella päihdepalveluina tarjotaan Pirkkalan yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen katkaisuhoitoa, A-klinikkasäätiön palveluita Tampereella, sekä tarpeen mukaan muita palveluita.